Hospicjum domowe


Kto może skorzystać z pomocy Hospicjum Domowego im. bł. ks. Adolpha Kolpinga:

Z hospicjum domowego może skorzystać pacjent, który wymaga opieki paliatywnej i hospicyjnej. Jednocześnie jego stan zdrowia, warunki zamieszkania i zaangażowanie bliskich w opiekę pozwalają mu na pobyt w domu. Opieka hospicjum domowego jest bezpłatna. Przyjęcia odbywają się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego lub specjalistę. Konieczne jest przedstawienie dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę.

W ramach domowego hospicjum chory może liczyć na:

  • pomoc i wsparcie lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty
  • bezpłatne wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego

Hospicjum Domowe im. bł. ks. Adolpha Kolpinga zapewnia opiekę od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz.: 8:00 – 18:00.

Wizyty lekarskie odbywają się 2 razy w miesiącu, a pielęgniarskie 2 razy w tygodniu.
Wizyty pozostałego personelu ustala indywidualnie lekarz w porozumieniu z chorym i opiekunami

Obszar działania Hospicjum Domowego im. bł. ks. Adolpha Kolpinga:

Świadczenia zdrowotne prowadzone są w Krakowie na obszarze dzielnic: Bieńczyce, Czyżyny, Grzegórzki, Mistrzejowice, Nowa Huta i Prądnik Czerwony.


Rejestracja:

Zapraszamy w poniedziałki, wtorki, czwartki w godz.: 9:30-13:30,

Adres

KOLPING Polska
ul. Żułowska 51,
31-436 Kraków

Dokumenty do pobrania:

Regulamin organizacyjny Hospicjum Domowego im. bł. ks. Adolpha Kolpinga