Dzieło Kolpinga


Dzieło Kolpinga w Polsce jest organizacją pozarządową skupiającą lokalnych działaczy i liderów społecznych, aktywnie działających w swoich środowiskach lokalnych, blisko człowieka, angażujących się tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.

Od 30 lat działamy w Polsce, kierując się zasadą „pomocy dla samopomocy” – dajemy wędkę, a nie rybę. Prowadzimy szeroką działalność na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia m.in. bezrobotnych, młodzieży i dzieci, seniorów. Nie tylko staramy się zaspokoić najpilniejsze potrzeby, ale chcemy, by udzielane przez nas wsparcie angażowało potrzebujących w rozwiązywanie ich własnych problemów, wyzwalało ich inicjatywę i stwarzało im możliwości do dalszego samodzielnego działania.

Dzieło Kolpinga w Polsce tworzą lokalne stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga zakładane przy parafiach i działające na ich terenie. W Polsce funkcjonuje 39 Rodzin Kolpinga, skupiających ponad 1000 członków w całym kraju.

Kolping  to międzynarodowa organizacja społeczna


Dzieło Kolpinga w Polsce należy do  międzynarodowej wspólnoty, którą łączy osoba jej założyciela i patrona bł. ks. Adolpha Kolpinga oraz głoszona przez niego idea niesienia pomocy potrzebującym. Nie tylko doraźnej, ale takiej, która wyzwala w obdarowanych inicjatywę, pobudza do solidarności i działania.

Ta katolicka organizacja społeczna, miała swój początek w XIX wieku i już za życia założyciela – księdza i reformatora społecznego Adolpha Kolpinga – rozrosła się i promieniowała na sąsiednie miasta i państwa ówczesnej Europy. Aby po 170. latach być obecną w ponad 60 krajach Europy, Azji, Afryki i obu Ameryk, gromadząc ponad 400 tys. członków – sióstr i braci zrzeszonych w 8 800 organizacjach społecznych, zwanych Rodzinami Kolpinga.