Hospicjum domowe


Kto może skorzystać z pomocy:

Z hospicjum domowego może skorzystać pacjent, który wymaga opieki paliatywnej i hospicyjnej. Jednocześnie jego stan zdrowia, warunki zamieszkania i zaangażowanie bliskich w opiekę pozwalają mu na pobyt w domu.

W ramach domowego hospicjum chory może liczyć na:

  • pomoc i wsparcie lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty,
  • leczenie farmakologiczne
  • leczenie bólu i innych objawów
  • zapobieganie powikłaniom
  • bezpłatne wypożyczenie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (np. inhalatory, glukometry, wózki inwalidzkie, kule, sprzęt do pomiaru ciśnienia krwi)
  • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym
  • opiekę duszpasterską

W hospicjum domowym wizyty pielęgniarskie odbywają się co najmniej 2 razy w tygodniu, a lekarskie co najmniej 2 razy w miesiącu. W zależności od potrzeb mogą odbywać się częściej – pacjent ma zapewniony dostęp do tej pomocy całodobowo, 7 dni w tygodniu.
Wizyty pozostałego personelu ustala indywidualnie lekarz w porozumieniu z chorym i opiekunami.

Już w pierwszym kwartale 2024 roku planujemy objęcie opieką pierwszych pacjentów.

Potrzebujesz więcej informacji? Bądź na bieżąco – śledź nasze media społecznościowe:  https://www.facebook.com/hospicjum.kolping