Błogosławieństwo od abpa Marka Jędraszewskiego

To dla nas wielka radość, że Pasterz Archidiecezji Krakowskiej pobłogosławił naszym wysiłkom na rzecz utworzenia nowego hospicjum domowego!

W specjalnym piśmie, skierowanym do ks. Jana Nowakowskiego, prezesa KOLPING Polska, abp Marek Jędraszewski napisał, m.in.:

„Błogosławię zaangażowanym w to dzieło we wszystkim, co zgodnie z tradycją, prawem i nauką Kościoła będzie – w oparciu o chrześcijańskie wartości – służyło pomocy osobom chorym i samotnym”.

Serdecznie dziękujemy Metropolicie Krakowskiemu za pasterskie błogosławieństwo!

W ramach hospicjum, oprócz pomocy lekarskiej, pielęgnacyjnej, fizjoterapeutycznej czy psychologicznej, nasi podopieczni będą mogli otrzymać również wsparcie duszpasterskie. 

Hospicjum Domowe im. bł. ks. Adolpha Kolpinga jest w stadium konkretnej organizacji, jego otwarcie planujemy w kwietniu 2024 r.

Wcześniej inicjatywę tę pobłogosławił prezes generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, ks. Christoph Huber, będąc z czterodniową wizytą w Polsce (14-18 lipca 2022 r.).

Podczas nabożeństwa w Bochni, w kościele pw. św. Pawła Apostoła, w specjalnym akcie modlitewnym przed relikwiami bł. ks. Adolpha Kolpinga – ks. Huber oddał powstające hospicjum pod opiekę naszego Patrona.